Dirk van den Broek Geschiedenis

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en onze nieuwsbrieven, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site, nieuwsbrieven en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site of nieuwsbrieven te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site of nieuwsbrieven verkregen is.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkels behoren Dirk van den Broek en de daartoe behorende webwinkels toe en/of bij diegene van wie Dirk van den Broek een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van Dirk van den Broek de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.